Ponovna uporaba predmeta

Razmislite! Više od 80% proizvoda koje kupimo rabimo jednom i bacimo. Takvo postupanje prema predmetima i našem okolišu je neodgovorno!

Razmislite! Slijedeći put prije nego baciš staru odjeću, knjigu ili igračku – razmisli. Može li se isto ponovno upotrijebiti? Možeš li je darovati potrebitima?  Tako činiš dobro sebi, bližnjima i okolišu!

Ponovna uporaba stvari i predmeta neizostavan je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a ima izuzetno pozitivan utjecaj na naš okoliš.

Napomena: Ponovnom upotrebom samo jedne Tone tekstila, štedimo

5 000 kg ugljikovog dioksida, a recikliranjem iste količine tekstila štedimo 260 kg ugljikovog dioksida.

Čuvajmo okoliš!

Ova kampanja se provodi unutar projekta “Eko – edukacije” čiji je nositelj Grad Vinkovci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a za dodatne informacije posjetite web stranicu: strukturnifondovi.hr

Letak: