Odvojeno prikupljanje otpada

Često slušate o odvajanju prikupljenog otpada? No, jeste li svjesni njegove važnosti?

Odvajanjem kućnog otpada automatski smanjujete količinu miješanog otpada te ostvarujete uštedu.

Na ovaj način smanjuje se uporaba sirovina iz prirode koje se nalaze u ograničenim količinama. Smanjuje se količina vode potrebna za eksploataciju sirovina, potrošnja energije kao i emisija štetnih plinova u atmosferu. Uz to, otpad se može i neograničeno puta reciklirati čime rasterećujete odlagališta otpada.

Odvajaj otpad, čuvaj okoliš!

Ova kampanja se provodi unutar projekta “Eko – edukacije” čiji je nositelj Grad Vinkovci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a za dodatne informacije posjetite web stranicu: strukturnifondovi.hr

Letak: