Kompostiranje

Kompostiram.

Činim dobro za svoju zemlju. Bio otpad čini više od 30% kućnog otpada. Pravilnim odvajanjem u svome domu možemo doprinijeti smanjenju količine proizvedenog otpada i proizvoditi vlastiti humus. Humus je kvalitetno organsko gnojivo bogato hranjivim tvarima, a pomaže iscrpljenom tlu vratiti hranjive tvari i uroditi zdravim i kvalitetnim voćem i povrćem, te lijepim ukrasnim biljem.

Kompostiraj, čuvaj okoliš!

Ova kampanja se provodi unutar projekta “Eko – edukacije” čiji je nositelj Grad Vinkovci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a za dodatne informacije posjetite web stranicu: strukturnifondovi.hr

Letak: