Javne tribine projekta

Unutar provedbe projekta „Eko – edukacije“ održat će se tri Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom.

Prva takva tribina održala se u Vinkovcima 14. studenog 2019. godine, dok će se druga održati 26. studenog 2019. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Općine Nuštar. Posljednja Javna edukacijska tribina održat će se u prostorijama Općine Jarmina 10. prosinca 2019. godine s početkom u 11 sati.